februari 17, 2019

Posters

Välkommen med din poster! 
Som traditionen bjuder har vi en posterutställning där du kan visa framfötterna och berätta om din senaste forskning eller utvecklingsaktivitet inom Klinisk kemi! Övriga deltagare är ivriga att ta del av det som är framtiden för vår specialitet! 

Pris och muntlig presentation 
Tre posters ska väljas ut för muntlig presentation och som då också vinner något av de tre posterpriserna på 10 000, 7 000 respektive 5 000 SEK som vi delar ut. 

Abstract 
Abstractet vill vi ha senast den 31 augusti och skickas till johan.skogo@regionvastmanland.se och texten inklusive titel men exklusive författarlista får vara högst 350. Presenterande författare måste vara anmäld till hela mötet för att abstract och poster ska accepteras. Använd bifogad word-mall. Du kan välja egna rubriker om du vill.

Postern 
Postern skickar du också till johan.skogo@regionvastmanland.se i form av en PowerPoint-fil. Formatet ska vara som porträtt och 9:16 skala med fontstorlek minimum 24. Vi låter trycka postern hos oss och hänger upp den på utställningen mot en kostnad på 300 SEK. Rätt format får du genom att gå in på Design-Bildstorlek och välj först Bredbild (16:9) och sedan Anpassad bildstorlek … och välj Stående. Postern vill vi också ha senast den 31:a augusti. 

Sekretess 
Vi publicerar abstract i programmet och på hemsidan, eventuellt i ytterligare forum. Även postern kan eventuellt publiceras.  Om du inte vill publicera hela eller delar av ditt abstract/poster så får du ange det i ditt mail till oss. Vi återkopplar till dig så att det blir bra.