februari 3, 2019

Keynoteprogram

Diabetes

Graviditetsdiabetes – vad kan vinnas med skärpt diagnostik och förbättrat omhändertagande?

Helena Fadl
överläkare, PhD, Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Nya gränsvärden för graviditetsdiabetes har nyligen införts inom stora delar av Sverige. Helena är verksam vid kvinnokliniken i Örebro och har fått ett anslag från Vetenskapsrådet på 18 MSEK för att under tre år studera effekterna av de nya rutinerna.

Onkologi

Immunterapi mot cancer

Gustav Ullenhag
överläkare, docent, Enheten för onkologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Onkologins diagnostiska och terapeutiska möjligheter har utvecklats snabbt de senaste tio åren och mer är på väg. Gustav berättar mer om detta med fokus på immunterapi mot cancer som nu provas på bred front. Vad innebär det för Klinisk kemi?

Klinisk forskning med stor nytta

Hur man räddar tusentals små liv!

Tore Curstedt
specialist i Klinisk kemi, docent, Karolinska Institutet Solna

Tore berättar hur han tillsammans med patologen Bengt Robertson tog fram läkemedlet Curosurf som får omogna lungor att fungera och har varit räddningen för tusentals för tidigt födda barn.

Koagulation

”The long and winding road” till dagens perorala behandling av förmaksflimmer och venös trombossjukdom

Anders Själander
professor, överläkare, Enheten för Medicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet

Anders guidar oss genom den historiska utvecklingen som har lett fram till dagens perorala antikoagulantiabehandling, med avgörande genombrott såväl som tunga bakslag. Vi får lära oss hur dessa läkemedel används i dag och vi får även en inblick i framtida behandlings-möjligheter.

Forensik

Som del i polisutredningen – vad händer på laboratoriet?

Åsa Jufvas
Forensic Expert, PhD, Nationellt forensiskt centrum (NFC), Linköping

Åsa berättar om NFC:s uppdrag och hur det forensiska arbetet främst inom biokemi utförs och hur kvalitetsarbetet bedrivs. Till skillnad från Rättsmedicin som arbetar med brottsoffret arbetar NFC med alla de spår som identifieras ”från brottsplats till domstol”.

Höstmöte i Klinisk kemi 2019 v 2019-05-02