februari 3, 2019

Seminarier

Var: Lilla kongresshallen

När: Onsdag 11 september 2019 kl. 14 – 15

ÖVERBELÄGGNING DÖDAR PATIENTER – VAD GÖR VI ÅT DENNA UTMANING?

Överbelastningen inom akutsjukvården är en förebyggbar process som dödar människor. Ändå är det idag normalitet vid många akutmottagningar.

Kom till en exklusiv och den enda i sitt slag framträdande från akutmottagning och laboratoriet i Linköping. Hur kan patientflödet optimeras och hur kan väntetider kortas? Laboratorietester, analys och diagnostik är alla viktiga komponenter för en optimal och patientsäker akutsjukvård. Du får ta del av erfarenheter och resultat från att införa ett nytt provtagningsrör (BD Vacutainer® Barricor™ LH) på akutmottagningen och vårdcentraler. Resultat från hållbarhetstester av en rad analyser kommer att redovisas. Ta del av hur innovativa lösningar, relevanta testresultat i rätt tid och samarbeten kan påverka väntetiden positivt.

Talarna är väl insatta i ämnet och besitter djup och mångårig erfarenhet.

Öl. Martin Schilling
Överläkare i akutsjukvård
Specialistläkare i internmedicin
Verksamhetschef Clinicum Test och innovation;
Verksamhetschef ST-kansliet och international office,
Regionsövergripande ST-studierektor Centrum för verksamhetsstöd och utveckling.
Region Östergötland

Du får höra en fängslande presentation som belyser hur överbeläggning och belastning är en långsam förebyggbar process, som riskerar att påverka kvaliteten på vård och patienters överlevnad. Förseningar blir kritiska och försämrar arbetsflödet, vilket hindrar ett effektivt patientflöde. Hur kan väntetider kortas för ett effektivare patientflöde?


Öl. Eva Landberg
Överläkare vid Klinisk Kemi, DC
Universitetssjukhuset i Linköping
Region Östergötland

Du får ta del av erfarenheter och resultat från att införa ett nytt provtagningsrör (BD Vacutainer® Barricor™ LH) på akutmottagningen och vårdcentraler. Resultat från hållbarhetstester av en rad analyser kommer att redovisas. Dessutom presenteras resultat från jämförelser av hemolysfrekvens före och efter införandet av det nya provtagningsröret. Hur kan detta påverka svarstider och indirekt arbetsflödet?

Laboratorietjänster är största vikt för en säker och optimal vård. Snabbare tillgång till analysresultat är något som vården ständigt frågar efter. Upp till 70% av de kliniska besluten baserar sig på laboratoriedata och reslutat. På grund av det har effekter som ökar provkvalitet och elminerar provfel stor inverkan på vägen till rätt diagnostik och behandling.