april 22, 2019

Ytterligare möjligheter

1. Föredrag/seminarier 
Som utställare har du möjlighet till ytterligare marknadsföring och bidrag i det vetenskapliga programmet.

  • Föredrag/seminarium inom företagssession (plats för 100 deltagare) 6 000 SEK / 15 minuter.
  • Föredrag inom det vetenskapliga programmet (plats för 100 till 350 deltagare) 30 000 SEK / 15 minuter.

2. Namnskyltsband 
Varje deltagare bär dessa under hela mötet. Begränsat till en utställare. 7 000 SEK samt produktionskostnader. 

3. Anteckningsblock och pennor 
Dessa läggs i konferensväskan. Begränsat till en utställare. 7 000 SEK samt produktionskostnader. 

4. Ilägg i konferensväskan 
Kan vara olika saker. 3 000 SEK. 

5. Ytterligare marknadsföring 
Har du någon idé eller ett önskemål så hör av dig till info@kliniskkemi2019.se